News

SITDEF 2015 – 5TH INTERNATIONAL EXHIBITION OF DEFENCE TECHNOLOGY, WEAPONS AND NATURAL DISASTERS PREVENTION

From the 18th to 21st of May the Design and Manufacturing Company «Ukrainian Armor» took part in the 5th International Exhibition of Defence technology, weapons and natural disaster prevention SITDEF – 2015.

22.05.2015
SITDEF 2015 – 5th international exhibition of defense technology, weapons and prevention of natural evil

201/5000
Z 18 po 21 travnya konstruktorsʹko-vyrobnyche pidpryyemstvo “Ukrayinsʹka bronetekhnika” vzyalo uchastʹ u 5-y mizhnarodniy vystavtsi oboronnykh tekhnolohiy, ozbroyennya ta zapobihannya stykhiynomu lykhu SITDEF – 2015.
From 18 to 21 May Design and Production Enterprise “Ukrainian armored vehicles” took part in the 5th international exhibition of defense technology, weapons and prevention of natural evil SITDEF – 2015.

EXHIBITION IDEF-2015

The 12th International Defence Industry Fair 2015 (IDEF-2015)

09.05.2015
IDEF-2015 exhibition

From 5 to 8 May 2015 in Istanbul (Turkey) held 12th International Defense Industry Exhibition International Defence Industry Fair 2015 (IDEF-2015).